Hvad indebærer ‘En national forebyggelsesplan for sundere liv’?, som er et af punkterne i regeringens kvalitetsreform, der skal gøre det hele meget bedre.