97

Hans siger gerne, at Inge ikke er smuk, og det er på mange måder sandt, men når de bliver fulde går de alligevel hjem sammen. De fortæller det ikke til nogen. Det er deres lille hemmelighed.

#1 En Hulken Til Kaffekoppen

(Dette er den ene halvdel af begyndelsen på et fælles blogprojekt med Sternberg, hvor vi begge med jævne mellemrum (mellem tænderne) vil publicere tekster synkront under samme titel. Se Sternbergs) En Hulken Til Kaffekoppen – en stil En betyder en enkelt, altså...