At Verden til Feide har udrustet sig

At Verden til Feide har udrustet sig, blandt Konger, og Fyrster og Lærde er Krig. En strider med Pen, og en Anden med Sværd; Held os, som kan sidde saa fredeligt her! & 5 Hvis Kongerne flittig forsamlede sig og drak ved hver Tvist et Glas Viin paa Forliig, fik...

!"

Jeg blunder let hen og ind i en blødende Nørrebrogade, så vittig og fyldt med glaskår, som et portræt af denne danskstuderende, ragende uklar, og med vilde lyster, ja, dyriske drifter, der kan blive til hvad som helst. Hvad ellers? I Politiken – søndag –...

+

“Att man faar arsag tiil Snaarer at tage folck an End at tacke dem aff.” (CHRFIRTAL i et brev til Rigsrådet)