Stop kontanthælpen til Folketingsmedlemmerhasbeen

Så har regnedrengen været i gang. Jeg lader det stå for sig selv: “Hvis vi laver 0-vækst i den offentlige sektor frem til 2015, giver det et råderum på 51 milliarder kroner. Det er, hvad det koster at sænke skatten til 40 procent. Sænker man skatten, får man...

Drama og druk i Sokkelund Herred

Abraham Hansen i Buddinge, Hans Madzsens søn, wandt epter lougen, at en søndag i somer, der dj høsted, da om søndag morgen kom der thoe tørreles wden Olluff Andersens port och der bleff stoendis och gaff hestene, och der dj komb fra kirken, da war der ingen heste for...

Det Poetiske Bureau

Koordinat gæster i aften Det Poetiske Bureau. Det betyder, at Glenn, Rasmus og overtegnet vil læse op. Og der kommer også andre. Det sker kl. 19.