fra en gammel kogebog

Her  vil  ieg nu fremsætte, huad Dy= der god Brendevijn fører met sig, naar det brugi til maadelighed, oc icke til offuerflødighed. 1. Ict oc verck, huor den  er , i Ryggen, Beenene, etc. offuerstrøgen for en sact Ild, met sterck Brendevijn, stiller pijnen. 2. Huo...