Ytringsfrihed producerer meget vrøvl.

& FÆLLESSKABET Ethvert fredeligt og holdbart fællesskab er funderet på det princip, at alle anerkender hinanden som ligeværdige medlemmer. Jeg er ikke din modstander, fordi vi er uenige. Der er ingen, der har ret til at afgøre, hvem og hvad der må kritiseres. Det...