Formålet med bogen er at gøre dig til din egen livsleder, så du kan skabe et komplet, udbytterigt og autentisk liv – for dig selv eller andre!

(fra omtale af Coachingbogen i B.T.s “Kun for kvinder“)