JEG SER (1893) / Sigbjørn Obstfelder / forkølelse

Jeg ser på den hvite himmel, jeg ser på de gråblå skyer, jeg ser på den blodige sol. Dette er altså verden. Dette er altså klodenes hjem. En regndråbe! Jeg ser på de høye huse, jeg ser på de tusende vinduer, jeg ser på det fjerne kirketårn. Dette er altså jorden....

Drama og druk i Sokkelund Herred

Abraham Hansen i Buddinge, Hans Madzsens søn, wandt epter lougen, at en søndag i somer, der dj høsted, da om søndag morgen kom der thoe tørreles wden Olluff Andersens port och der bleff stoendis och gaff hestene, och der dj komb fra kirken, da war der ingen heste for...

MS

LIGEGLAD I GLOR PÅ MIT TØJ JEG ER LIGEGLAD GRINER AD MIT HÅR DET TA'R JEG MIG IKKE AF. I LIGNER ALLE HINANDEN DET BEKYMRER MIT EGO MANGE AF JER BOR I FREDELIGE HUSE HVOR MAN IKKE KAN HØRE SKRIGENE FRA DEN TREDJE VERDEN GENNEM PEJSENS KUNSTIGE FLAMMER VED SÆRLIGE...

Generelle kongruenser mellem tv- og drømme perception

Både tv og drømme har høj visuel kvalitet. Vi oplever ved begge fænomener en visuel adressering af det sensoriske system. Både tv og drømme er i høj grad symbolske. De skal oversættes til en mindre kompleks afkodning. Både tv og drømme kan dreje sig om...

kunne man godt tænke sig

“myn mening Er, at bøddelen bør at Riiffue hans tunge aff hans halss, huormed hand satyt och offte forargit syne tilhører med, Tii ieg ued inted, huad der kunde siigis groffuer End ded, som den kompan wden ophør sagdt haffuer“

At Verden til Feide har udrustet sig

At Verden til Feide har udrustet sig, blandt Konger, og Fyrster og Lærde er Krig. En strider med Pen, og en Anden med Sværd; Held os, som kan sidde saa fredeligt her! & 5 Hvis Kongerne flittig forsamlede sig og drak ved hver Tvist et Glas Viin paa Forliig, fik...