Om digtoplæsning, indledende

Jeg har længe haft en interesse for fænomenet digtoplæsning både som litterat og som en art digter. I den første rolle, har jeg fundet digtoplæsningen underligt underbelyst og æstetisk miskrediteret i forhold til, hvor central digtoplæsningen er for digtningens brug,...