Lille poetik.

(…) Det er meningsløst at påstå, at forfatterens identitet ikke har betydning for, hvilket værk forfatteren skaber. Hvis identitet var noget vi kunne slippe for. Hvis vi kunne gå op i den store klump og blive hvem som helst. Hvis vi var ens. Hvis vi kunne slippe...

Den store slamdepression

Fik lige bladret højredelen af Adam Drewes Radio-bog igennem med en vis nyfigen lyst, da den bl.a. beskriver den slamscene, som jeg dukkede op på cirka præcist samtidig som Adam forlod den endegyldigt. Jeg nåede dengang i måske 2001 at høre et enkelt slam med Adam...

Om digtoplæsning, indledende

Jeg har længe haft en interesse for fænomenet digtoplæsning både som litterat og som en art digter. I den første rolle, har jeg fundet digtoplæsningen underligt underbelyst og æstetisk miskrediteret i forhold til, hvor central digtoplæsningen er for digtningens brug,...

Verhör des Guten

Tritt vor: Wir hören Daß du ein guter Mann bist. Du bist nicht käuflich, aber der Blitz Der ins Haus einschlägt, ist auch Nicht käuflich. Was du einmal gesagt hast, dabei bleibst du. Was hast du gesagt? Du bist ehrlich, sagst deine Meinung? Welche Meinung? Du bist...

Kedelige momenter i forestillingen om det poetiske

Det pædofile moment. Det pædofile moment kommer til syne i dyrkelsen af debutanten, den unge uskyldige digter, i opvurderingen af digtere, der ikke skriver på en balast af viden, men på det autentiske urtalent. De ældre kritikere sidder og gnider sig i skridtet, mens...