i lysende dage jeg spredes da
en tid den sætter sig i årstiderne
s forskydninger vi
så lysende vi
åd da det der var
så var det ikke længere
fremme’d
men oss os