Just blogging

Udgivet af lewn

“den individuelle stemmes autoritet og troværdighed undermineres af den strøm af personlige beretninger, som dagligt findes i de elektroniske massemedier. Den personlige stemme er ikke længere et priviligeret sted for sandhed og indsigt. For at forblive åbent må det sproglige udtryk i litteraturen i stedet medreflektere den sammenhæng, som det er udsprunget af. Stemmen som bærende element i teksten afløses af teksten som konstruktion”


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *