Månefald men er udvidelse af
kroppens manifestationsfelt som en
mærk stemme der slår an til

hvem kan komme gennem
en menneskemængde der
vil frem?

Efteråret handler om at bryde ned, at lade der gå råd i skidtet
så at sige, kunsten handler om alt det andet der er det samme.

_

Det er det flimrende det
prikkende, stikkende og altforstyrrende dér
der ligger på lur, på spring:

Men alle disse dimser