Skaknævnssag nr. 95. 9. januar 1987

Udgivet af lewn

År 1987, den 9/1, blev der af Dansk Skak Unions Skaknævn i sag nr. 95: Finn Larsen,
Centrum, Turneringskomiteen i Skakforeningens Centrums klubturnering afsagt
følgende kendelse:
I Centrums klubturneringen, partiet mellem Finn Larsen og Lars Wilton, hvilket parti
blev spillet den 17/2 1986, skete der, efter at Lars Wilton havde udført sit 39.
træk og derefter trykket på uret, det, at hans vinge faldt samtidig. Lars Wilton
protesterede herefter over, at vingen var faldet for tidligt.
Turneringsleder Frank Pedersen blev tilkaldt, og han konstaterede at faldvingen var bøjet
en smule indad, hvorfor han bedømte uret for defekt. Der blev herefter spillet
videre under Finn Larsens protest.
Efter partiet blev uret forseglet og taget i forvaring af turneringslederen, som derefter
konsulterede en urmager med henblik på afgørelse af, hvorvidt uret var defekt
eller ej.
Finn Larsen indbragte sagen for Turneringskomiteen, der stadfæstede turneringslederens
afgørelse.
Finn Larsen indbragte herefter sagen for Skaknævnet med påstand om, at partiet bliver
dømt som tabt for Lars Wilton på grund af tidsoverskridelse.
Det bemærkes, at tidskontrol på sædvanligvis skulle finde sted efter udførelsen af 40.
træk.
Under sagens behandling har Skaknævnet modtaget det i sagen omhandlede ur og besigtiget
dette.
Under denne besigtigelse, der har fundet sted over en længere periode, og som har indbefattet
diverse kontrolmålinger, har Skaknævnet ikke kunnet konstatere fejl ved
uret.
Som følge heraf ændrer Skaknævnet Turneringskomiteens afgørelse, således at klageren
gives medhold i sin påstand, hvorfor bestemmes:
Partiet mellem klageren, Finn Larsen, og Lars Wilton, spillet den 17/2 1986 i Centrums
klubturnering, dømmes tabt for Lars Wilton på grund af tidsoverskridelse.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *