Udgivelser mm.

2019

Uden forsoning opløses den fælles grund. Kommentar, Atlas Magasin.

Almagtsdigt, Dagbladet Information 3/6-2019

En fundamental lov, digt, Hvermandag #274

Pia knapper øller op, reportage, Atlas Magasin.

2018

Af det almene, digtsamling, Forlaget Kronstork, 2018

“Så gør vi det, hvad?”En anmeldelse af Christian Lollikes ‘Revolution’. Eftertryk Magasin.

Hvidt ind i hvidt. Anmeldelse af Christian Stokbros digtsamling, ‘Hvor alt er hvidt’. Eftertryk Magasin.

2016

Digte, Hvedekorn: 1/2016

2014

Reportage/digt, Monsieur Antipyrine #1, 2014

Digt, 101 danske digtere, Victor B. Andersens Maskinfabrik, 2014

Digte, Nick #5, 2014

Dialogisk essay, Salon 55 #4, 2014 (med Peter-Clement Woetmann)

Politisk tekst, 2014, sm. Peter-Clement Woetmann, performance opført på Bogforum som Dukkepartiet.

2010

Kontrakten, med Koordinat, polyfon kollektivt digt, Nikolaj Kirke / København Læser, 2010

Digte, Hvedekorn: 3-4/2010

Antologi 2010 (redaktion), Forlaget Kronstork, 2010

2007

Digte, Øverste Kirurgiske, 49/2007

2006

Spektakel / Stemmesluger, med Koordinat, polyfon kollektivt digt, Koordinats 3. symfoni, uropført i Literaturhaus, 2006.

Digte, Hvedekorn: 1/2006

2005

Jeg hænger sammen (hæfte) i Koordinats brune papirpose, Koordinat 2005.

Digte, Apparatur #11, 2005

Digte, Øverste Kirurgiske 45/2005

ALL BLACK DOLLAR DOLLARS, med Koordinat, polyfont kollektivt digt, uropført på teaterfestivalen Vildskud, 2005.

2004

Brødrene Woetmann af Danmark, forlaget Bændelorm 2004, sammen med Peter-Clement Woetmann.

Brødrene Woetmann af Danmark, performance i Kanonhallen, sammen med Peter-Clement Woetmann.

2003

Koordinats 1. symfoni, polyfont kollektivt digt, uropført på Roskilde Festival, 2003.