Saframdt Nu sligdt aff H: k: inted grato Animo skulle bliiffue Accepterit, Mens med allehande scrupuleren[*] holde uorris gesandt Op, da skal uorris abgesandter lade alting gaa, som ded gaar, och gørre syn Honorabile Retret hiem til os ygen.

*Scrupuleren ell. skrupuleren er en smuk verbalsubstantiv som burde genindføres. Kendes stadig fra skrupuløs – og skrupler. Bemærk netop, at det ikke er det samme som at skruble, der er noget man gør, når man karter uld.