Alle børnene kom ud af ungdomsfængslet undtagen Lars-Emil, for de brugte hans fil.