¤

Udgivet af lewn

Reformtiltag til bevarelse af Velfærdsstaten, 2010-2030

Velfærdsreformer, 2010-2030

2010 Omlægning af SU ift. potentiel værdiskabelse

Reformtiltag til bevarelse af Velfærdsstaten, 2010-2030

2011 NultoleranceAktivering

2012 Fleksibel Mindsteløn

2013 Privatisering af uddannelsessektoren

2014 Startborgerskab

2015 Fra Sygehusvæsen til Sygesikring Danmark

2016 Hænder for Hjerner

2017 BPS – Borger Positions Systemet

2018 Robotisering af den sociale sektor

2019 EgenAnsvarsProgrammet

2020 Terrorloven

2021 Gode Gener

2022 Gennemført Eksklusion

2023 Kommunerne sendes i licitation

2024 Maksimal Levealder

2025 AfrikaLøsningen

2026 Den Store Dæmning

2027 Regressiv Skat

2028 TSR – Tankestrukturreformen

2029 Den Nødvendige Virus

2030 Fra Velfærdsstat til Vækststat 


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *