110608759024517883

Udgivet af lewn

Og så vil jeg da også byde Minoritetspartiet velkommen til folketingsvalget; kunne næsten overveje at sætte kryds deromkring, for et spinkelt håb om at lidt rav i automatpiloten.

Valgprogram:
• Lige rettigheder og retssikkerhed i stedet for diskrimination
• Mere selvbestemmelse, mindre EU, nej til EU-forfatningen
• Borgerløn og solidarisk deling af lønarbejdet frem for tvangsaktivering
• Effektiv beskatning af samfundsskabte værdier og multinationale selskaber i DK
• Mere dansk selvstændighed, mindre USA, danske tropper hjem fra Irak
• Mere vedvarende energi og økologi, mindre ressourcespild
• Flere midler til hospitaler og skoler, færre til forsvaret
• Færre tvangsfjernelser, bedre børnevilkår

– Især borgerlønsidéen finder jeg interessant, især fordi den er langt mere visionær end den sædvanlige reaktionære arbejdsmarkedspolitik.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *