)(

Udgivet af lewn

Jeg har indført Lean-tanken i mit jeg. Lean kaldes også Toyota-modellen og indeholder i første fase fem hovedelementer: ’Sortere’, ’organisere’, ’rengøre/inspicere’, standardisere’ og ’motivere’. Disse er afsæt for den fuldstændige implementering i kroppen af de fem Lean-principper:

  1. Forstå værdikæden!
  2. Reducér spild!
  3. Skab Flow!
  4. Bliv trækstyret!
  5. Gennemfør løbende forbedringer (kaizen)!

Jeg forventer, at mine nærmeste snarest vil kunne mærke en værdiforskel. Det gode ved Lean er, at man ikke behøver at arbejde hårdere. Men skal bare arbejde smartere.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *