Åh

Udgivet af lewn

jeg er sådan lidt fraværende for tiden … det er slet ikke fordi jeg har lyst til at være fraværende, og det er uden tvivl heller ikke fordi jeg ikke har tid til at være tilstede, også her, for det er jeg ude omkring (vi var på flush/moose igår efter oplæsning på Metrobar, hvor den gode Robert Henningson endelig viste sit skægansigt i København igen, med dertilhørende futurismer og fine spidse glimt), og egentlig også ofte nok her, altså foran denne min tysk/mobile databehandlingsven, som er der hvor jeg sidder nu. Og det er ikke fordi jeg har travlt med alt muligt, hvilket jeg burde ha, altså travlt med at skrive sprogopgave, for det er det jeg burde gøre nu (og det er det eneste jeg skal for tiden, udover selvfølgelig at passe min forelskelse, hvilket jeg af enelleranden grund overhovedet ikke kan finde ud … lidt lissom menneskene i Martin og Glenns film om at være bange for at ringe til hinanden) f.eks., men så kommer overspringshandlingerne ind, der af enelleranden grund aldtid har karakter af overspringshandlinger, og ikke det optimale: at skrive den litteratur, som hverdagen skubber om bagerst i mundhulen, og som ville være en passende, en glimrende standardoverspringshandling. Men opgaven, som jeg arbejder for lidt på, eller rettere: bruger for lang tid til at varme op til, helt op til kogepunktet, men låget springer snart af og det hele vil vælte ud (og jeg vil forsvinde endnu dybere ind i abstraktionerne); det er næsten der jeg er: men så kan jeg ligesågodt benytte chancen til hér til at fortælle om, hvad denne opgave så går ud på, altså handler om, opgaven som jeg skriver sammen med Jan, altså hér: En formel genrekarateristik af kortprosa, med dertilhørende udviklinger af forskellige analysepraksisser funderet i hhv. tekstlingvistikken, dybdegramatikken og kognitiv/semantisk metaforteori, som forhåbentlig vil udmønte sig i intersubjektivkontrolable analyser med dertilhørende markører, som vil kunne bruges til at lave tekstskyer af (med Jeppe Woetmanns hjælp), hvori vi vil mønstergenkende grupperinger af tekster, dvs. en art underinddeling af vores tekstkorpus, som jo så består af en række manifestationer af det man kalder kortprosa. Sådan cirka.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *