kunne man godt tænke sig

“myn mening Er, at bøddelen bør at Riiffue hans tunge aff hans halss, huormed hand satyt och offte forargit syne tilhører med, Tii ieg ued inted, huad der kunde siigis groffuer End ded, som den kompan wden ophør sagdt haffuer“

+

“Att man faar arsag tiil Snaarer at tage folck an End at tacke dem aff.” (CHRFIRTAL i et brev til Rigsrådet)

Hvem sagde det?

The reason why I for many years only spoke about peace was that I was forced to do it. But gradually it became necessary to influence the people psychologically and slowly make them recognize, that there really do exist certain things, with which you have to cope by means of Læs mere…

Ambitøs blogger

“På en blog skal man give noget af sig selv. En blog lever kun, hvis man kan læse og føle den person, der skriver den. Ellers kan det være det samme. Når jeg derfor skriver en blog, går jeg til opgaven med samme fornemmelse som en kunstner til sit maleri Læs mere…

fra Herrmannsbierg

“O! denne negative Patriotismus! dette Nul-Væsen, som giver sig Mine af Betydelighed, og brammer med en Flamme, dets Natur allerede slukker endog den blotte Gnist til, dette Spøgelse – hvorledes skal jeg male det? – Lands-Forræderen med Cato-Maske! Patrioten elsker sit Land, agter sin Nation, arbeider for sit Folk – Læs mere…

#

Problemet er jo, at når Socialdemokratiet flytter sig på udlændingeområdet, så flytter partierne til højre for os også. Derfor er det så vigtigt, at Socialdemokratiet står fast. For jeg tror ikke på, at man kan formindske højrepartiernes indflydelse ved at drive med sagde Birte Weiss i 2000 til det hedengangne Læs mere…

Om kunst

“Kunsten befrugter, giver energi og sætter fri. Derfor står jeg i gæld til den, for den hjælper mig til at se og til at forstå. Den udstiller, debatterer, forkaster, forarger og henrykker. Den kunstneriske oplevelse, der betog mig mest var, da jeg oplevede Bjørn Nørgård og Henning Christiansen i World Læs mere…

&

”Folkets frie vilje eksisterer ikke. Den er noget, der skal forsøges bygget møjsommeligt op i kamp for folkets frigørelse. Tror nogen måske, at den næste slægt var blevet højere og sundere, og menneskets levealder forlænget væsentligt, hvis folkets vilje skulle have afgjort om vi skal ha vitaminer eller ej? (…) Læs mere…