Min komplekse litteratur

Udgivet af lewn

Min komplekse litteratur er en avanceret undersøgelse af undertrykkelsesmekanismer og stedernes betydning for oplevelsen af identitet.

Min komplekse litteratur arbejder på flere niveauer.

Min komplekse litteratur er naturligvis lidt kedelig men det er meningen for at læseren kan blive sig bevidst om sin egen væren til stede i rummet, lige her, lige nu.

Min komplekse litteratur gør op med narrative skemaer, hvori der er indlejret et kapitalistisk værdisystem, og sætter istedet en seriel komposition, hvor værdisætningen er overladt til læseren, dig.

Min komplekse litteratur har en ustabil udsigelse, jeget er ikke sig selv længe af gangen.

Min komplekse litteratur er interesseret i etiske, ikke moralske, spørgsmål.

Min komplekse litteratur lægger op til flere forskellige tolkninger, der måske ikke alle er lige gyldige.

Min komplekse litteratur stræber efter at nå den forudsætningsløse læser. Når det ikke lykkedes, så er der mange årsager til det, men en af årsagerne er, at det kan være svært for den forudsætningsløse læser at forstå, at min komplekse litteratur kræver tålmodighed, at gevinsten, de fine små indsigter, ikke kommer sådan automatisk.

Min komplekse litteratur er udstyret med et patriarkalsk blik og kigger vurderende på læserens kneppeværdi.

Min komplekse litteratur producerer store maver.

Min komplekse litteratur underminerer bogen som medie og institution.

Min komplekse litteratur virker frigørende, indirekte, effekten som ringe i vandet.

Min komplekse litteratur er ironisk, men kun på overfladen. Når man dykker længere ned vil læseren opleve stærke følelser og møde store spørgsmål.

Min komplekse litteratur bruger selve sprogmaterialet til at skabe den koheræns, som i mere primitiv litteratur skabes ved opfyldelsen af genreskemaer.

osv.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *