OG

Udgivet af lewn

Nyt Parti er ikke bange for at lade deres partiprogram modne (og blive gennemskrevet af deres new media management, HR og oldschool-PR-konsulent) før det bliver offentliggjort. Men endelig er det her:

Vi har dannet et nyt parti, der hedder Nyt Parti. Vi vil gerne skabe:

Et nyt parti mellem de politiske blokke
Et nyt parti mellem Danmark og verden
Et nyt parti mellem politikerne og vælgerne

Nyt Parti er et moderne midterparti, der ikke hænger fast i århundredegamle ideologier og nedarvede politiske konflikter. I Nyt Parti arbejder vi målrettet for at skabe brede politiske løsninger hen over midten af dansk politik frem for at føre blokpolitik på snævre flertal. Nyt Partis ambition er konstant at tænke fremad uden hensyn til politiske traditioner og forældede bindinger.

For at finde de bedste løsninger på fremtidens udfordringer bliver Nyt Partis medlemmer inddraget aktivt i politikudviklingen. Det sker dels ved at tage nye typer medier i brug, dels ved at lave en smidig og åben partiorganisation, der motiverer og giver lyst til engagement.

Nyt Parti er det første parti, der er dannet i det 21. århundrede. Nyt Parti gør op med den måde at organisere sig og arbejde på, som partierne fra det forrige århundrede bruger. Nyt Parti vil gå ny veje i forhold til medlemmerne – veje, der passer til det moderne menneske i en globaliseret verden.

Nyt udgangspunkt

Nyt Parti tager udgangspunkt i virkeligheden. Vi lever i en globaliseret verden, hvor der konkurreres om alting. Ikke kun om varer og kvalificeret arbejdskraft, men også om økonomi, skat, sociale ydelser, velfærd og uddannelse. For at sikre at Danmark klarer sig bedst muligt i konkurrencen, er der brug for nye partier i det danske samfund og i dansk politik.

Ny solidaritet

Det personlige ansvar er centralt for Nyt Parti. Det enkelte menneske skal i det danske samfund have frihed til at udfolde sig under respekt for andre menneskers ret til den samme frihed. Samfundets borgere skal have frihed til at søge lykken og høste gevinsten af deres indsats. De skal have frihed til at indrette deres liv, som de ønsker. Nyt Parti tror på, at hele samfundet har gavn af, at borgerne har frihed til at udfolde sig både økonomisk og åndeligt.

Ny skat

Der skal skabes en Nyt Parti mellem borgerne og det offentlige. Det betyder blandt andet, at skatten på arbejde skal sænkes. Da de fleste ikke har andet at sælge end deres arbejdskraft, bør ingen borgere i Danmark aflevere mere end halvdelen af deres indkomst i skat. Misundelses-retorik må ikke i fremtiden bremse Danmarks udvikling og hindre den fælles velfærdsstigning.

Nyt demokrati

For Nyt Parti kommer demokrati først. Fordi der ikke er noget, der er bedre end demokratiet som styreform og livsform. Demokrati er inkluderende, hyggeligt og konfliktdæmpende.

Religiøse følelser og argumenter har ikke fortrinsret i det offentlige rum. Religion er og bliver en privatsag. Nyt Parti ser gerne, at de religiøse symboler (f.eks. tørklæder) fylder mindre i det offentlige rum.

Demokrati er nøglen til frihed, velvære og velstand. Nyt Parti vil styrke demokratiet. Nyt Parti vil arbejde for nye måder at engagere borgerne direkte i demokratiet. Alle nye borgere skal bindes til resten af samfundet gennem en fælles forpligtelse til det danske demokrati. Nyt Parti foreslår derfor, at alle nye borgere skal lære den nye demokratiske trosbekendelse udenad og ved offentligt skue at fremsige denne.

Ny Parti er imod kulturrelativisme. Nogle værdier – de demokratiske – er bedre end andre.

Ny integration

Den hidtidige indsats har primært været fokuseret på den økonomiske integration – uddannelse, arbejde med videre. Det bakker Nyt Parti op om. Men man har ikke satset nok på integration i dybden, der blandt andet omfatter den sociale og den demokratiske integration. Nyt Partivil skabe og bakke op om de initiativer, der retter sig mod social og demokratisk integration, især i forhold til kvinderne.

En demokratisk integration er forudsætningen for at udvikle nye alliancer mellem nye borgere og danskerne. Nyt Partis grundholdning er, at vi ikke skal være naive.

Nydansk

Nyt Parti mener, at det er vigtigt i den globale verden, at vi står på et solidt, dansk fundament. Nyt Parti vil styrke det danske og det danske sprog. Dannebrog og det danske er alle danskeres, og alle danskere er naturlige forgangsmænd. Det er vigtigt, at alle borgere i Danmark uanset oprindelse skal kende Danmarks kulturarv.

Nye investeringer
Nyt Parti ønsker, at Danmark igen skal være forgangsland på den offentlige service. Vores sygehusservice var førhen berømt i hele verden. Der er ingen grund til, at den ikke skulle blive det igen med de rigtige bevillinger og det rigtige parti ved magten.

Ligeledes skal folkeskolen igen gøres til førende i verden. Vi har forsømt at modernisere skolerne – ikke mindst teknologisk.

Nyt udsyn

Nyt Parti ønsker en aktiv og selvstændig udenrigspolitik. Danmark skal være en supermagt og en afgørende ressource i forbindelse med demokratiopbygningen i andre lande.
Danmark skal være en del af et stærkt og sammenhængende EU, og Nyt Parti vil arbejde for, at grænseoverskridende problemer kan løses på et personligt plan, i fællesskab – og på et europæisk plan.

Ny etik

Nyt Parti vil være etiske – ikke moraliserende.

Nyt Parti er et værdiparti, der tænker det etiske ind i hele vores politik. Det er vigtigt, at vi i Danmark har et etisk regnskab i alt, hvad vi gør – både som individer, virksomheder og samfund.

At være etisk på individplan betyder, at man i bund og grund handler og behandler andre, som man gerne selv vil behandles.

Nye udfordringer

Nyt Parti mener, at det fælles ansvar også gælder for fremtidens generationer. De har pligt til at skabe forbedringer og ikke forringelser.

Danmarks natur skal være mangfoldig og at der skal tages godt vare på havene og dets arter!!!!!!! Skovene med deres dyreliv skal beskyttes og målet er mere skov og større skove i Danmark. Uendelige skove. Nyt Parti mener, at alle har ret til deres egen skov – eller i det mindste et træ at bygge hytte i. Åer og dyrearter, der er truede, skal beskyttes, så også de kommende generationer af ørne og løver kan nyde godt af et stort udvalg i naturens eget supermarked.

Nyt Parti ser endvidere en udfordring i styrkelsen af demokrati og fri tænkning gennem forskning. Danmark er et naturligt foregangsland på dette område. Nyt Parti vil støtte forskningsudveksling og samarbejde mellem danske universiteter og uddannelser og forskere. Der skal især arbejdes på at styrke akademiske uddannelses- og forskningsinstitutioner i udviklingslandene.

Radikalisering, ekstremisme og terror er helt uoverskuelige udfordringer. Nyt Parti ser med stor alvor på udviklingen og mener, at der skal være et nyt fokuspunkt for den politiske indsats på området nationalt og internationalt. Indsatsen kan ikke løses af politi- og efterretningstjenester alene. En langt mere tværgående indsats er nødvendig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *