skitsering

Udgivet af lewn

Hele projektet er baseret på et syn jeg fik, midt i regnvejr. Projektet skal bygges på denher idé om en ny demokratisk beslutningsproces. Projektet skal ikke skitseres nærmere her. Fokus her er grundstensidéen.
Repræsentativt demokrati er den mest udbredte form for demokrati (på alle niveauer). Der er fortalere og gode (demokratiske) argumenter for direkte demokrati (som kan stilles overfor det repræsentative ditto), men der er også forbundet mange problemer i forbindelse med et såddant. En af de gode egenskaber ved det direkte demokrati er, at borgeren/vælgeren opdrages til at tage stilling og har indflydelse på alle beslutninger. (det skal nævnes at min teoriske viden indenfor politologi er begrænset, men ikke fraværende). Fordelen ved det repræsentative demokrati er at vælgeren overdrager ansvaret til kvalificeret/ansvarlige politikere, som så skal forvalte efter bedste hjerte. En anden indlysende fornuftig begrundelse er, at den jordnære borger/vælger ikke har hverken mulighed eller tid til at sætte sig ind i alle sager, som der skal tages beslutning om.

Modellen er enkel. Alle har mulighed for at stemme til alle valghandlinger. Men samtidig er beslutningsprocessen indrettes så at det er muligt at “lænke” (leder stadig efter et bedre ord til at beskrive denne mulighed) sin stemme til en anden “vælger”, således at denne vælger stemmer med større stemmevægt. Det er vigtigt, at det altid er muligt, ved den enkelte valghandling, at stemme efter “personlig overbevisning”. Således at, hvis der er en sag, hvor man ikke er enig i sin repræsentant kan stemme individuelt. Hvis vi forestiller os en valghandling:

(Vælger; A,B,C…)

A => B
C => B
D => B

E => F
G => F

H => I
J => I
K => I

B stemmer for. I og F stemmer imod, mens L og E (efter personlig overbevisning) stemmer for, hvorfor forslaget bliver vedtaget med 5 stemmer mod 4. Dette forestilles ekspanderet til større systemer.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *