Vigtige årstal

Udgivet af lewn

1440 Gutenberg opfinder de flytbare typer og dermed trykpressen
1479 Københavns Universitet
1482 Første bog trykt i Danmark
1482 Universitetsbiblioteket
1536 Reformationen i Danmark
1538 Kirkeordinansen
1546 Første stipendium til en kunstner
1648 Det kongelige Bibliotek
1660 Enevælden indføres
1666 Den Danske Mercurius
1720 Nye Tidender om lærde Sager
1722 Lille Grønnegade Teater
1748 Det Kongelige Teater
1750 A.B. Baumgarten skriver Aesthetica og grundlægger æstetikken som diciplin
1754 Det Kongelige Academie for de Skiønne kunster
1770 Gyldendal
1775 Drejers Klub
1789 Den franske revolution
1807 Nationalmuseet
1827 Statens Museum for Kunst
1837 Kjøbenhavnske Boghandlerforening
1843 Tivoli
1849 Den første grundlov / demokrati
1867 Det kongelige Danske Musikkonservatorium
1886 Bernerkonventionen
1886 Det kongelige Teaters elevskole
1895 Første offentlige filmforevisning (i Paris)
1904 Kosmorama
1906 Nordisk Film
1917 Filmskuespillerskole
1922 Første radioudsendelse i Danmark
1925 Statsradiofonien
1951 Første tv-udsendelse i Danmark
1953 Grundlovsrevisionen
1961 Kulturministeriet oprettes
1964 Statens Kunstfond
1966 Filmskolen
1968 Statens Teaterskole
1973 Samrådet for ophavsret
2003 Kunstrådet


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *