30/1-24: Så! Se! Samtale med Markus Floris og Mirian Due

Så! Se!: nye spor og bevægelser i dansk poesi

Begynd året med åndige bevægelser i nyere dansk poesi! Den 30. januar kl. 19.30 vil Lille Fugl være vært for en samtale mellem digterne Mirian Due og Lars-Emil Woetmann, modereret ved litterat og forfatter Markus Floris Christensen. Undervejs vil digterne læse højt fra deres værker.

Det kommer til at handle om digternes og digtenes forvandlinger til form; om nye metafysiske spor og åbninger i poesien, om sansningen af og sammenvævningen med naturen og den omgivende verden, og om digtet som en måde at trække vejret på i en tid, der er præget af polykriser, krig og angst. 

Kunstforeningen GL Strand, København, tirsdag 30/1-24, kl. 19.30

Skriv en kommentar